اقتصاد

مقاله طرح های بازاریابی

مقاله طرح های بازاریابی

مقاله-طرح-های-بازاریابی

قسمتی از متن:
دوران‌هاي ركود اقتصادي فشار فزاينده اي به سازمانهاي فروش وارد مي‌آورند و همينطور كه مشتريان از خرج [و خريد] خود مي زنند معاملات كمتري ديده شده و ابعاد خريد [هم] كوچكتر است. تصميم به خريد مشتري كه با احتياط پر زحمتي همراه است منجر به چرخه هاي فروش طولاني تر و مخارج بالاتر فروش مي شود. درحاليكه بازيگران شكل تهاجمي تري به خود گرفته و براي يك رشته واحد معاملات خرد از هم سبقت جويي مي‌كنند بر شدت فشار قيمت و رقابت افزوده مي شود . در اين حال بازيگران درشت پيوسته درشتتر مي شوند چه، مشتريان، بيشتر به بازيگران «شناخته شده» روي مي‌آورند تا به جديدها يا نوآوران .
در واكنش به شرايط دشواري از اين دست ما شاهد تمايلي از سازمانهاي فروش بوده‌ايم كه سيل جنب و جوش به راه اندازند ، هر چند اين تحركات اغلب بي ثمر است. هر چه بازارياب‌ها و مديران فروش بيشتر به بازديد ، تدارك نمايش و توضيح كالا دست مي‌زنند و پشت سر هم پيشنهادهاي بيشتري مي‌دهند خود را بيش از پيش سرخورده و ناكام مي‌يابند، چه، فروش و عايدات همينطور رو به كاهش سير مي كند. [پس] بازديد و نمايش بيشتر هميشه منجر به افزايش نرخ تبديل[1] نمي شود. همچنانكه معاملات خردتر مي شوند بازارياب‌ها بايد انضباط بيشتري در تصميم گيري بكار بندند كه كدام معامله ها را دنبال كنند. پيگيري پايان ناپذير معامله هاي خرد با اندك حاشيه سود تنها و تنها سطر آخر[2] [حساب] را هرچه بيشتر تحت فشار مي گذارد و همينطور كه چرخه فروش طولاني‌تر مي شود تلاش براي كوتاه كردن فرآيند با الگوهاي بازديد تهاجمي تر تنها به آزردگي مشتريان ، فرآيندهاي فروش زماندار يا بكلي پرت شدن از دور رقابت مي انجامد.

 فهرست مطالب:
استفاده اهرمي از راهبرد خرج بازاريابي براي نيرو بخشيدن به فرايند فروش كليدهاي رشد فروش
چهار اهرم پر اثر
1- ميزان مشاركتتان در مناقصه‌ها را افزايش دهيد.
2- تعداد گفتگوهايي را افزايش دهيد كه مبدل به پيشنهادهاي  قطعي مي‌شوند
اقدام به يك ارزيابي قبلي مبتني بر حقيقت، از احتمال قطعي كردن معامله در سرانجام كار را در پيش گيريد.
تيمي يا مجموعه مهارتها و تخصص‌هاي مطلوب براي تعيين  مقتضيات و پرداختن به نيازهاي مشتري در مراحل اول كار تشكيل دهيد.
به سازماندهي ساختار پاداش به منظور حمايت از پيشبرد موقعيت‌هاي پيچيده تر فروش به مرحله [ ارائه] پيشنهاد اقدام  نمائيد.
3- اقدام به راهبرد برنامه ريزي براي مذاكرات قراردادي پيچيده تر نمائيد.
4-  به تمركز دهي منابع فروش بپردازيد

دانلود فایل

دانلود فایل مقاله طرح های بازاریابی

مقاله طرح های بازاریابی,دانلود تحقیق در مورد بازاریابی,تحقیق درباره بازاریابی,بازاریابی,نحوه بازاریابی,مقاله در مورد بازاریابی,كليدهاي رشد فروش,روش های افزایش فروش با بازاریابی,بازاریابی,سیستم های بازاریابی

مقاله طرح های بازاریابی